Especialista en Google AdWords Freelance | Barcelona

Avís Legal

Condicions generals

El present Avís Legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.silviaaznar.cat, del que n’és titular Sílvia Aznar, NIF: 46349257, Barcelona. E-mail: legal@silviaaznar.cat.

L’accés i ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web .

L’usuari accepta que l’accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Cookies

Utilitzem cookies per obtenir informació de caràcter no personal a escala global; no es recull cap tipus d’informació a escala individual. Aquesta informació ens permet millorar aquesta pàgina web. Per més informació pot consultar la Política de Cookies.

Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intellectual de la titular del lloc web i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats. Totes les marques que s’utilitzen en aquesta pàgina web són propietat la mateixa o d’una altra empresa relacionada amb aquesta.

La propietària es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

Així mateix no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produïr per l’accés o ús de la seva pàgina web i, de forma especial, per les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Consentiment:
Als efectes del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la persona que contacti amb la propietària mitjançant l’email o els formularis de contacte que apareixen en aquest lloc web autoritza i consent expressament que les seves dades personals i la seva direcció de correu electrònic siguin incorporades als fitxers automatitzats d’aquesta entitat. L’arxiu d’aquestes dades té com a finalitat donar resposta a les qüestions que ens plantegi l’usuari. Així mateix, aquestes dades podran ser utilitzades per remetre informacions comercials i publicitàries especialment dissenyades per als interessats, sempre que vostè no s’hagi oposat a aquesta utilització al contestar el corresponent formulari.

Responsable del fitxer i drets de l’usuari:
El responsable del fitxer es la propietària del lloc web. Els interessats podran exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades contactant prèviament a través de la direcció de correu electrònic que apareix en aquest avís legal, indicant el nom, cognoms, DNI, actuació que sol·licita i domicili de l’usuari a fi i efecte de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

Seguretat de les dades personals:
En tot cas, la propietària garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals, perquè ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat, que permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Menors d’edat:
Els formularis continguts en aquest web no van dirigits a persones menors d’edat i, per tant, la propietària no es fa responsable dels casos en que persones menors d’edat hagin remès dades de caràcter personal a través d’aquest web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades.

Llei aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquest lloc web serà aplicada la legislació espanyola.